Gebrek aan mentaliteit?

jeugdleden-gchh

Waarom brengen landen zoals Zweden en Denemarken zoveel topgolfers
voort en blijft Nederland daarin achter? (Luiten en Boeljon uitgezonderd).
N.a.v. deze vraag die Valentijn Crum 3 maanden geleden in de LinkedGolf
groep op LinkedIn stelde, gaf ik wat reacties omdat ik wel iets meer weet over Scandinavische opvattingen m.b.t. onderwijs, en ook golf.
Door mijn eigen betrokkenheid als lid van de jeugdcommissie van onze
golfclub, en als baan jeugd coach, wilde ik toch wat meer weten.
Dus ben ik me er verder in gaan verdiepen, met name in de situatie in
Denemarken. Omdat dat land wel enigszins te vergelijken is met
Nederland en ik affiniteit heb met het land, de taal, de cultuur, er
gewoond, gewerkt en geleefd heb en veel Denen ken.
Mijn conclusie is dat het niet zozeer aan de mentaliteit ligt maar
vooral aan de educatie.

In Denemarken worden kinderen vanaf de eerste dag waarop ze een
golfclub in hun handen krijgen begeleidt door meerdere gekwalificeerde
trainers, die vrijwilliger zijn en naast de pro een taak hebben.
De Deense Golf Unie zorgt voor alle opleidingen die deze begeleiders
nodig hebben en die speciaal gericht zijn op de jeugd:
– opleiding junior trainer
– opleiding junior trainer 2
– opleiding flexibele junior trainer in je eigen club
– opleiding beginners trainer
– opleiding flexibele beginners trainer in je eigen club
– cursus speciaal voor PGA trainers
– opleiding voor basis trainer
– (opleiding Pro-leerling. vooropleiding pro, met min. hcp 4.0)
Voor de meeste van deze cursussen kan men bij de eigen gemeente een
subsidie krijgen! De meeste clubs hebben naast de pro in ieder geval
genoeg vrijwilligers die ieder één of meerdere van bovengenoemde
cursussen hebben gevolgd.

Het uitgangspunt is het sociale aspect bij jeugd golf. Het sociale aspect moet zwaar wegen. Het is belangrijk dat kinderen en jongeren een binding voelen met het milieu waarin ze zich bevinden. De clubs zorgen er daarom voor dat de training als uitgangspunt het sociale aspect heeft, en in het algemeen het centrale punt is voor het werken met de jeugd!!
Voordat het seizoen start moet de jeugd commissie i.s.m. de pro een jaarlijkse
cyclus voorbereiden voor zowel zichzelf, als voor de vrijwilligers en/of begeleiders.
Zo weet iedereen wat de eigen taak is en kan men zich daarop goed voorbereiden.
Er zijn vrijwillige jeugdconsulenten, drie personen in ieder golf district, die clubs bezoeken, met betrokkenen de ontwikkelingsstrategie, het milieu van de talentontwikkeling, etc. m.b.t. de jeugd evalueren, raad geven, of indien nodig hulp bieden. De resultaten hiervan worden weer landelijk besproken met alle jeugdconsulenten, waarna de gezamenlijke evaluatie naar de Deense Golf Unie wordt gestuurd, die daarop weer kan anticiperen.
Zo blijft alles in beweging en wordt de opleiding steeds verfijnder en kwalitatief steeds beter..

DÉ Formule waar men voor de jeugd van uitgaat is:
….dat je als jeugdlid ervaart dat je je ontwikkeld, een nieuwsgierige pro en dito begeleiders hebt, die naar jou vragen en niet eisen dat je op alle trainingen bent, die zich in jou kunnen verplaatsen……
(Jongeren willen meer dan winnen op zondag!)

Uitval handelt primair over interne factoren, zoals het ontbreken van
Ontwikkeling in de training, of door begeleiders en/of pro die geen oog
hebben anders dan voor de concrete activiteit.
Ieder jaar wordt er door de jeugd commissie een evaluatie gehouden
met de jeugd, waarbij 5 simpele vragen worden gesteld:
.  Wat vind je het leukste van het golf spelen?
– Wat vind je het minst leuke aan het golfspel?
– Waarom zou je ophouden met het golfen?
– Wat zou jou helpen om beter te kunnen golf spelen?
– Wat zou je graag willen veranderen?
De jeugd wordt serieus genomen, men luistert naar wat ze zelf vinden, denken
en zeggen.

De doelstelling voor het opleiden van de golfjeugd is gevat in twee afkortingen::
Het fundament onder alles is R U S:
– Relationer
– Udvikling
– Sjov
Wij zouden kunnen zeggen R O P; Relaties, Ontwikkeling en Pret.

De tweede afkorting is S M A R T :
• Specifiek
• Meetbaar
• Attractief
• Realistisch
• Tijdsgebonden

De training bestaat uit flexibele vaste kaders:
. basis training
. kort spel.
. fysieke en technische training
. spel op de baan

Het trainen zelf bestaat uit 3 fases:
– leren trainen in 1ste jaar
– trainen om te trainen in 2de jaar
– trainen om te winnen in 3e jaar
De jeugd krijgt vaak 3 keer per week les en dit wordt gezien als een belangrijke “break” in hun dagelijkse leven; “Even lekker golfen”.

Er zijn 7 talent centra, waar in ieder centra 2 groepen trainen van max. 12 spelers per groep. Er zijn 13 trainingen per jaar waarin wordt gewerkt aan onderdelen die normaal gesproken niet tijdens de reguliere clublessen aan de orde komen. Plus een talent zomerkamp
In 2015 waren er 100 jeugdspelers die trainden in de 7 centra.
Criteria voor deelname:
– de jongste groep meisjes 13 – 16 jaar, jongens 13 – 15 jaar, hcp max. 18,4
– de oudste groep meisjes 14 – 17 jaar, jongens 15 – 16 jaar, hcp max. 11,4
Een 3-jarig plan:
– 1. jaar introductie van onderwerpen aan de spelers
– 2. jaar het leren te werken met de onderdelen in de ontwikkeling, training en spel van de speler
– 3. jaar het inwerken van de onderdelen als routine in de ontwikkeling, training en spel van de speler
De kosten van deze opleiding zijn om en nabij de € 13.000,00 per persoon, waarbij bezoeken aan het buitenland inbegrepen zijn.

De PGA pro’s, de trainers en de fysieke trainers in de talentcentra nemen als
uitgangspunt de ontwikkeling, rijpheid en het niveau van de speler wanneer de
materialen binnen ieder onderdeel per jaarcyclus worden uitgezocht.
Door ervaring met het werken met ’s lands beste spelers, dat het heel waardevol is te werken met het meervoudig herhalen van de jaarcyclus.
Of men meer dan 3 jaar deelneemt in een talentcentrum is aan de enkele speler zelf, zolang de speler voelt dat het talentcentrum waarde en ontwikkeling schept en biedt, is men welkom.
N.B.: Clubs hebben een speciale contactpersoon voor meisjes!
Er is verder een regeling waar vrijwel alle golfclubs aan meedoen:
de “3 op 1”-regeling, waarbij 1 volwassen golfer, met min. hcp 36, 1 greenfee
koopt en max. 3 jeugdspelers gratis mogen meespelen. Verder zijn e r veel
banen waar jeugdleden gratis mogen spelen en op vrijwel alle par 3 banen
speelt de jeugd gratis.

Ook voor de beginnende volwassen golfers heeft men in de Deense clubs
een Beginners commissie, die de beginners begeleidt en bijstaat in de eerste 2 jaar,omdat juist die eerste 2 jaren cruciaal zijn om te blijven golfen of niet. Beginnende golfers moeten worden begeleidt door de pro (ook op het
sociale vlak), een beginners trainer of coach die de pro helpt bij de lessen
of samen met de leerling traint na de lessen, en een vaste mentor.
En er moet één aanspreekpunt in de beginners commissie zijn voor alle beginners.

Dit is een korte samenvatting van de wijze waarop Denemarken dus “golfers voor
het leven” ontwikkelt, talenten op hoog niveau brengt en uiteindelijk een flink
aantal topgolfers voortbrengt. Jong beginnen met de beste kwaliteit en kennis
aan opleiding, begeleiders, pro’s en clubs .

Trek uw eigen conclusie?

Advertenties
Geplaatst in golf voor de jeugd, Vers van de Pers | 2 reacties